Ai întrebări? | Contactează-ne 0257-260-057

Locații farmacii

Regulament card de fidelitate

Regulament al programului de fidelizare „Carduri de Fidelitate” – Farmaciile IVONA şi PHARMEDICUM

Secţiunea 1 – ORGANIZARE. DURATĂ.

S.C IVONA FARM SRL, în parteneriat cu S.C. PHARMEDICUM S.R.L., cu sediul în localitatea Arad, judeţul Arad, Str. Calea Aurel Vlaicu, nr.177, bl. 21, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/81/1997, cod unic de înregistrare 9214393, atribut fiscal RO, denumită în continuare „Organizatorul”.

Programul de fidelizare „Carduri de Fidelitate – Farmaciile Ivona – mentine-ţi sănătatea prin noi şi Farmacia Pharmedicum – o farmacie pentru toţi” a fost lansat în cadrul farmaciilor noastre, desfăşurându-se la nivel naţional şi are o durată nelimitată. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public pe site-ul www.ivonafarm.com şi www.pharmedicum.com.

Secţiunea 2 – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al programului de fidelitate orice persoană fizică care respectă termenii şi întruneste condiţiile Programului (denumit în continuare „Participantul”). La program se poate participa numai prin completarea şi semnarea formularului de înscriere. Formularele de înscriere sunt accesibile sub două forme: fizic, în oricare din farmaciile Ivona şi Pharmedicum, precum şi online accesând site-ul www.ivonafarm.com sau www.pharmedicum.com. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale şi citeţ. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, data naşterii, localitate, strada, număr, judeţ/sector, telefon, email, semnatură. Formularul de înscriere în program se completează şi se predă în farmaciile Ivona şi Pharmedicum.

Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea folosirii cardului. Participarea la program implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament. Programul este proprietatea Organizatorului. Cardul emis în oricare din farmaciile din program poate fi utilizat atât în Farmaciile IVONA – VLAICU (Arad, str.Calea Aurel Vlaicu, nr. 177, bl. 21, parter), IVONA-MEŢIANU(Arad, str. Metianu, nr. 1), IVONA – ALFA(Arad, str. Barbu Lăutarul, nr. 35, bl.35, parter),  PHARMEDICUM -MICALACA(Arad, bld. Nicolae Titulescu, bl. 301, parter), PHARMEDICUM – GARĂ(Arad, str. Piaţa Gării, nr. 1, bl. A, sc. G, parter).

Secţiunea 3 – AVANTAJE. UTILIZARE.

În cadrul farmaciilor IVONA şi PHARMEDICUM, acest program oferă titularului următoarele avantaje:
– Cardul de fidelitate oferă clienţilor noştri posibilitatea de a beneficia de reduceri la anumite categorii de produse, conform listei din acest Regulament Oficial.

Reducerile  sunt aplicabile produselor din farmaciile Ivona şi Pharmedicum la care condiţiile comerciale nu permit. Reducerea de preţ se aplică produselor selecţionate din listă, doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma reducerii acordate) să nu fie mai mic decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare.

În cazul în care, cu ocazia aplicării reducerii, preţul de vânzare al produselor scade sub preţul de achiziţie, reducerea va fi aplicată astfel încât preţul final de vânzare al produselor să nu scadă sub preţul de achiziţie.

Nu se poate acorda reducere unui număr nelimitat de produse, decât celor din listă.

Lista cu produsele ce vor beneficia de reduceri va putea fi modificată unilateral de către Organizator.

Utilizarea cardului de fidelitate se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului de fidelitate. Prin utilizarea corespunzătoare, Participantul va beneficia de reducerile aferente programului de fidelitate. Participantul va trebui să anunţe că este posesor de card de fidelitate Ivona sau Pharmedicum şi să prezinte cardul farmacistei de la casă înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care farmacista va avea acces la informaţii privind datele de indentificare ale Participantului. Prin folosirea cardului, titularul îşi dă acordul evidenţierii volumului cumpărăturilor efectuate până în acel moment. Titularul cardului de fidelitate, care în momentul efectuării unor achiziţii de produse, nu are cardul asupra sa, nu poate beneficia de avantajele menţionate. Pierderea sau deteriorarea cardului, precum şi orice modificare a informaţiilor/datelor din cadrul formularului de înscriere în Program va fi semnalată de îndată în Farmaciile Ivona şi Pharmedicum, solicitându-se înlocuirea acestuia/actualizarea acestora. Falsificarea cardului de fidelitate se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Secţiunea 4 – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completarea şi semnarea formularului de înscriere în cadrul Programului presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing a datelor pe durata calităţii de membru în Program, precum şi ulterior încetării acestuia.

Semnarea formularului de înscriere echivalează încheierea unui contract între participant şi Organizatorul înregistrat, în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal, ambele părţi considerând condiţiile şi normele enumerate în regulament ca fiind obligatorii şi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Ivona Farm SRL, respectiv S.C. PHARMEDICUM S.R.L., precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii societăţii, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative.

Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Se pot transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

Participanţii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În vederea exercitării drepturilor prevăzute de Legea 677/2001, persoana vizată va înainta organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Secţiunea 5 – REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant la program în toate farmaciile Ivona şi Pharmedicum sau pe site la următoarele adrese: www.ivonafarm.com şi www.pharmedicum.com. Prin participarea la acest Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.